Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 142 129
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 142 129
Genel Toplam 271