Ana Sayfa
Bağlantılar

Bağlantılar

BAKANLIK ve MÜSTEŞARLIKLAR
Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı, İstatistik ve Raporlar)
Kalkınma Bakanlığı (Gösterge ve İstatistikler, Plan ve Programlar, Yayınlar)
Maliye Bakanlığı (İç Kontrol, İç Denetim, Yayınlar)

BORSA ve BANKALAR
Borsa İstanbul ( Finansal Piyasa Verileri, Halka Açık Şirketler ve Raporlar)
Merkez Bankası (Yayınlar, Veriler, Duyurular)
Takasbank (Finansal Raporlar, İstatistikler)
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Finansal Bilgiler, Ülke Kredi ve Garantiler, İstatistikler)


DERNEK ve ORGANİZASYONLAR
ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Örgütü (Veriler, Analizler ve Destekler)
Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (Kobi Destek Projeleri, Sanal Fuarlar)
Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslararası  Ticaret  Merkezi (Analiz ve veriler)
Borsa Yatırımcıları Derneği (Borsa Yatırımcılarına Yönelik Araştırma ve Eğitimler)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( Özel Sektör Şirketlerinin Dış Ekonomik İlişkilerini Yürütür)
Finansal Kiralama Derneği ( Leasing Sektör Raporları, İstatistikler, İkinci El Makine Satışı)
İhracatçı Birlikleri (İstatistik ve Analizler Rapor ve Araştırmalar Dış Ticaret Politika Araçları)
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (Araştırmalar ve Raporlar)
Türkiye Bankalar Birliği (Araştırma ve Yayınlar, Banka ve Sektör Bilgileri, Düzenlemeler)
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (Raporlar, Veriler, Yatırımcı Hakları)
Türkiye Genç İşadamları Derneği
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (Bilgi Merkezi, Temel Konular)
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (Araştırma ve Yayınlar, Banka ve Sektör Bilgileri)
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (Veriler, Yatırım Fonları Kılavuzu)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (İstatistikler, Yayınlar, Haberler)


DİĞER

ekoter.org
verianalitigi.org


DÜZENLEYİCİ ve DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( Raporlar, Sunumlar, İstatistiki Veriler)
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Muhasebe Standartları, İstatistikler, Duyurular)
Sermaye Piyasası Kurulu (İstatistikler, Yatırımcılar, Duyurular)

KAMU KURULUŞLARI
KOSGEB ( Destekler, Duyurular)
Rekabet Kurumu ( İstatistikler, Yayınlar, Kurul Kararları)
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ( Yayınlar, Raporlar)
Yüksek Öğretim Kurumu

KÜTÜPHANE
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
Ankara Üniversitesi Kütüphanesi
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Devlet Planlama Teşkilatı Kütüphanesi
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi
9 Eylül Üniversitesi Kütüphanesi
Ege Üniversitesi Kütüphanesi
Gazi Üniversitesi Kütüphanesi
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
Koç Üniversitesi Kütüphanesi
Milli Kütüphane
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi
Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi
Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi
Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi
ODTÜ Kütüphanesi


MEDYA

Bloomberg
Yahoo Finance

VAKIFLAR
İktisadi Kalkınma Vakfı ( Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Hakkında Bilgiler)

VERİ ve BİLGİ BANKALARI
ABD Dış Ticaret Verileri   
ABD Ticaret Bakanlığı Üretim İstatistikleri
Akademik Konferanslar 
Avrupa Birliği Resmi İstatistik Kurumu (Ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin istatistikler)
Dünya Bankası Veri Bankası (İngilizce)
Dünya Ticaret Örgütü Veri Bankası (İngilizce)
Dünya Ticaret Örgütü Applied Duties And Trade/Bound Duties And Commitments Veri Tabanı (Uygulanan tarife oranları ile bağlı tarife oranlarına ilişkin verilere ulaşılmaktadır.)
Economist Intelligence Unit Ülke Raporları (Ülkelere ait bilgiler)
Euromonitor Veri Tabanı (Pazar araştırmasının küresel ölçekte yapılması amacıyla oluşturulan veri tabanından istatistikler, pazar araştırmaları, şirketler ve ilgili kaynaklara ulaşılmaktadır.)
İhracat Bilgi Platformu ( Kobilere Yönelik Ticari Bilgi ve Fırsatlar)
IMF Veri Bankası (İngilizce)
OECD Veri Bankası (İngilizce)
Tezler
Türkiye İstatistik Kurumu 
United Nations Conference on Trade and Development
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi
World Trade Atlas Veri Tabanı (Dünya ticaretinin neredeyse 0’ünü temsil eden 70’den fazla ülkenin ayrıntılı dış ticaret istatistikleri bilgileri)