Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

BÖLÜM BAŞKANI'NDAN

“Matematik, istatistik ve iktisat biliminden yararlanarak ekonomik problemleri analiz etmek” şeklinde tanımlayabileceğimiz ekonometri bilimi, iktisadi düşüncelerin test edildiği özel bir bilim dalıdır. Günümüzde bir iktisadi önermenin ekonometrik anlamda modellemesi yapılmadan geçerliliğinin tartışılması kabul görmemektedir. Bu anlamda ekonometri bölümleri, gerek özel gerekse kamu sektöründe ekonomik araştırmalar yapabilecek, analiz yeteneği yüksek bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim vermektedir. Bölüm mezunları TÜİK, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında, bankacılık, sermaye piyasası gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE) departmanlarında istihdam imkanına sahip olmaktadırlar.

2013 yılında eğitime başlayan bölümümüz, dinamik akademik kadrosuyla hizmet vermektedir. İş piyasasının ihtiyaçları ve yeni gelişmeler takip edilerek, ders programlarında gereken düzenlemeler yapılmaktadır. Bu yolla mezun olacak öğrencilerimizin, öğrenimleri boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgilerini iş hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bir akademik ortam sağlamayı amaçlamaktayız.

Tüm öğrencilerimize, öğrenim hayatları boyunca ve sonrasında yanınızda olacağımızı belirtir, başarılar dilerim.

                                                                                                                   Ekonometri Bölüm Başkanı

                                                                                                                       Prof. Dr. Hilal YILDIZ