Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyon:

Ekonometri Bölümü, gelişen dünya ve ülke koşullarına göre mikro ve makro ekonomi alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip eden, ekonomik verilerin analizinde ve yorumlanmasında ihtiyaç duyulan istatistiksel ve ekonometrik teknikleri kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi misyon olarak edinmiştir.

Kamu ve özel sektörün günden güne gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma, analiz ve problem çözme yeteneği olan, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları anlaşılır biçimde sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Çağdaş ve nitelikli eğitim vermek, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin disiplinler arası alanlarda başarılı, aldığı bilgileri en etkin şekilde kullanan ve kariyer merkezli eğitim almaları en çok önem verdiğimiz konulardan bir diğeridir. Kısacası, bölümümüz programının hedefi, dinamik ve genç kadrosuyla birlikte ekonometrik analizin yanı sıra makro ve mikro ekonomi, yöneylem araştırması, ileri istatistik ve bilgi teknolojileri konularında da uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon:

Ekonometri Bölümü olarak,  vizyonu uluslararası düzeyde bir akademik kadroya sahip, çağdaş ve kaliteli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile güçlü, saygın ve Türkiye’nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır. Akademik kadromuzla birlikte, çalışkan ve iyi ekonometristler yetiştirmekle birlikte, insan hakları ve evrensel yaşam ilkeleri doğrultusunda,  öğrencilerimizin sorumluluk ve nezaket sahibi, sosyal bilinci yüksek, ülkelerine ve dünyaya faydalı bireyler olabilmesi temel hedeflerimizdir