Staj Hakkında

Staj Hakkında

Bölümümüz öğrencileri kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yapabilirler. Staj 8. yarıyıl boyunca 15 AKTS değerinde seçimlik bir ders ( EKO450 MESLEKİ UYGULAMA ) olarak alınır. Ayrıca bölümümüz öğrencileri yine isteğe bağlı olarak, 8. yarıyıl haricinde staj yapma olanaklarına sahiptirler. Staj süresi boyunca  öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

Not: İsteğe bağlı yapılan yalnızca bir staj üniversite tarafından sigorta kapsamındadır.

Ekonometri Bölümü öğrencileri isteğe bağlı stajlarına aşağıdaki adımları izleyerek başvurabilirler:

1) Ekte bulunan Staj Kabul Formundan iki (2) nüsha alınıp, öğrenciye ait  bilgiler doldurularak imzalanır.

2) Başvuru evrakları Fakülte Sekreterliği' ne onaylatılır.

3) Fakülte Sekreterliği tarafından imzalanan Staj Kabul Formu, staj yapılacak işyeri bilgileri doldurulmak suretiyle  işveren veya işyeri yetkilisi tarafından imzalanır.

4)  İşyeri yetkilisi tarafından imzalanan formlar bölüm başkanlığına onaylatılır.

5) Staj Kabul Formunun bir sureti Fakülte Staj birimine, diğer sureti ise staj yapılacak işyerine teslim edilir.

Not:   1- Öğrenci Staj Kabul Formunu staj başlangıç tarihinden en geç on (10) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine teslim etmek zorundadır.

         2- Staj Kabul Formuna nüfus cüzdanı fotokopisi eklenerek iki (2) adet düzenlenecektir.

         3- Staj Kabul Formu düzenlenmeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez.

         4- Ekonometri Bölümü staj kabul formu ektedir.