Ana Sayfa
Duyurular
Öğrenci Tartışma Tebliği Etkinlikleri

Öğrenci Tartışma Tebliği Etkinlikleri

Ekonometride Yeni Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri, Tarih: 26 Aralık 2019, Perşembe, Saat 15.00, Yer:  Ekonometri Seminer Salonu

Sunum Programı

  1. Oturum: Araştırma Yöntemleri, 15.00-16.00

Oturum Yürütücüsü, Rabia Tetik

Aysel İyidoğan, Hisse senedi fiyat oynaklığının ülke ve yıl bazında bankaların performansına etkisi üzerine bir uygulama (1960-2017)

Buket Özhal, Kredi kartı kullanımının banka net faiz marjına etkileri 

Cemile Bulut, Hisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın banka maliyet geliri üzerine etkisi

Rabia Tetik, Bankalar kanalı ile yapılan yatırımların büyüme üzerine etkisi

  1. Oturum: Ekonometride Yeni Yaklaşımlar, 16.05-17.05

Oturum Yürütücüsü, Abdikani Abdullahi Sheikdon

Sabina Karimova, Modern koşullarda yenilenebilir enerjinin Avrupa'daki yakıt ithalatına etkisi, 2000-2014

Mohammad Rafay, Effects of personal remittances on the real effective exchange rate (REER): 1969- 2019 Panel data analysis

Kabineh Kpukumu, Impacts of foreign direct investment inflows on real effective exchange rate 1969-2019: Panel data analysis

Abdikani Abdullahi Sheikdon, An analysis of the contribution of agriculture sector to the economic growth: Evidence from panel data analysis, period 1969-2019

Kapanış: 17.05

............................................................................................................................................................................................
Öğrenci Tartışma Tebliğleri, Kasım 2019 Programı

Veli Yılancı, Sakarya Üniversitesi, SBF, Ekonometri Bölümü

"İstatistik ile Yalan Söyleme Sanatı",

13 Kasım 2019, Saat: 15.00

Mekan: Ekonometri Seminer Salonu

 

Veysel İnal, Sakarya Üniversitesi, SBF, Maliye Bölümü

"Vergi Politikalarının Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri, Ampirik Kanıtlar",

27 Kasım 2019, Saat: 15.00

Mekan: Ekonometri Seminer Salonu

............................................................................................................................................................................................

Gerçekleşen Etkinlikler

Elmas Yaldız Hanedar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,

“Banka Hücumlarını Deneylerle Anlamak”,

30 ekim 2019, Saat: 15.00

Mekan: Ekonometri Seminer Salonu

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/87452/ogrenci-tartisma-tebligleri-30-10-2019

 

Durukan Abdulhakimoğulları, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

“Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Kabul Bağlamında Kültürlerarası İletişim Duyarlılığı ve Suriyeli Sığınmacı Algısı”

16 Ekim 2019, Saat: 15.00

Mekan: S1-204

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/87091/2019-bahar-donemi-ogrenci-tartisma-tebligi-etkinlikleri

 

Mustafa Koç, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

“Türkiye’deki Bankaların Finansal Performansları ile Reklam Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin analizi:

Ampirik Bir Uygulama”,

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/86700/2019-bahar-donemi-ogrenci-tartisma-tebligi-etkinlikleri

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2019 Bahar Dönemi Öğrenci Tartışma Tebliği Etkinlikleri

1.      İlimdar Çelik, Turistik İşletmelerin Satış Fiyatlarının Belirleyenleri

(Türkiye Üzerine Güncel Bir Mekansal Ekonometrik Uygulama)

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/82820/ogrenci-tartisma-tebligleri-etkinligi

 

2.      Çiğdem KAYAR, Araştırma, Projeler ve Teknoloji Ofisleri,

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83090/ogrenci-tartisma-tebligleri

 

3.      Erkan Turgut,  Konut Satış Fiyatlarının Belirleyicileri:

Sakarya İli Üzerine Güncel Bir Mekansal Ekonometrik Uygulama

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83226/ogrenci-tartisma-tebligleri-10-04-2019

 

4.      Nurhussein Hussein,  Assessing the Impact of Turkish FDI on African Economic Growth

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83506/ogrenci-tartisma-tebligleri-24-04-2019

 

5.      Avni Önder Hanedar, Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanışı Süreci:

Dönüm Noktaları üzerine İstanbul Borsası’ndaki Döviz Kuru Hareketleri ile Bir Okuma

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83393/ogrenci-tartisma-tebligleri-17-04-2019

 

6.      İsmail Altay, İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Dış Politikasının Finansal Piyasalara Etkisi

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83706/ogrenci-tartisma-tebligleri-03-05-2019

 

7.      Ekonometri, Araştırma ve Sunum Etkinliği

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83802/ekonometri-arastirma-ve-sunum-etkinligi

 

8.      Staj ve İş Deneyimi Etkinliği

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/83968/staj-ve-is-deneyimi-etkinligi

 

9.      Bitirme Tezi Sunumları

http://ekonometri.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/84099/bitirme-tezi-sunumlari